Calendari de tributs 2017

 

 
gener
febrer
març
  abril 
 maig
juny
juliol
agost
setembre
octubre
novembre
desembre
Imp. vehicles tracció mecànica ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ...............
Taxa escombraries
Ibi urbana
Ibi rústica
Ibi característiques especials
IAE
Ocupació domini públic (guals)
 
IBI URBANA: Els rebuts domiciliats es carreguen a la compte en dos terminis. El primer pagament s'efectua el dia 1 de juliol i el segon el 10 d'octubre.
TAXA ESCOMBRARIES: Els rebuts domiciliats es carreguen al compte dins la darrera quinzena del periode voluntari de cobrament.