TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR

TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR

Veure ordenança