Grups Municipals

Actualment a l'Ajuntament d'Albinyana hi ha tres grups municipals:

- Convergència i Unió (CIU)

- Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-CP)

- Esquerra Repubicana de Catalunya (ERC-AM)