ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA DE PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA DE PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT

Veure ordenança