ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

Veure ordenança