PRORROGADES FINS AL 26 D'ABRIL LES MESURES CONTRA LA COVID-19

El 9 d'abril van entrar en vigor noves mesures per contenir la pandèmia provocada pel coronavirus SARS-CoV-2, establint-se un tancament del perímetre comarcal a Catalunya. Els indicadors epidemiològics i assistencials recomanen mantenir la reducció de la mobilitat i el gruix de les mesures ja establertes. Les mesures es prorroguen fins al 26 d'abril