DIVENDRES, PLE EXTRAORDINARI A LES 5 DE LA TARDA

5 ANYS DE BONIFICACIÓ DEL DE LA QUOTA DE L'IBI PER POSAR PLAQUES SOLARS

L'Ajuntament té previst aprovar demà divendres, en un Ple extraordinari, la concreció de la bonificació del 50% en la quota de l'IBI per aquells béns immobles en què s'hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric (fotovoltaic) de l'energia provinent del sol per autoconsum sense estar obligats a això per la normativa urbanística, les ordenances municipals o qualsevol normativa vigent.

Sols s'aplicarà a les instal·lacions d'autoconsum amb energia solar fotovoltaica d'una potència elèctrica instal·lada major o igual al 25% de la potència elèctrica contractada de l'immoble que sigui alimentat amb aquesta instal·lació.

Aquestes bonificacions s'aplicaran durant els cinc períodes impositius següents a la instal·lació d'aquests sistemes.

Aquest és l'ordre del dia del Ple de demà divendres:

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

1-. Aprovar provisionalment, si s’escau, modificar l’ordenança fiscal núm. 5 de l’impost de béns immobles per la introducció de bonificació potestativa de l’article 74 TRLH.(Expedient 1561/21).