AVUI COMENÇA EL REPARTIMENT DE TARGETES 65PLUS+

Avui ha començat el repartiment als domicilis particulars de les targetes 65 Plus+ d'aquest any.

El principal benefici d'aquesta targeta que es lliura a totes les persones empadronades de més de 65 anys, és accedir gratuïtament al bus municipal. També en època estival permet l'accés gratuït a la piscina municipal.

Amb la mateixa targeta, des de l'any 2015, es pot accedir, sense cap cost, al "Servei Bon Dia".

El“ServeiBonDia”,benvaloratpelsseususuaris,consisteixenunserveitelefònicd'acompanyamentdestinatalespersonesgrans.Espotdemanarpersonalmentalesoficines municipals o trucant al 977 68 78 18, ino té cap cost. Es tracta d'un servei onmitjançant una trucada telefònica – una vegada o diversos cops a la setmana – es donasuport i seguretat i s'ofereixen respostes a les demandes que es plantegen per part de lespersonesusuàries.

La targeta 65 Plus es va començar a repartir fa vint anys.