La deixalleria mòbil al mes de febrer a Les Peces

Per facilitar-te la feina tens al teu abast la deixalleria mòbil que arriba a Les Peces els dies 16, 17, 18, 19 i 20 de febrer i que s'ubicarà a la zona verda del carrer Antoni Gaudí perquè puguis dipositar selectivament aquelles fraccions de residus municipals per a les quals no hi ha un sistema de recollida domiciliària o uns contenidors específics al carrer.