La deixalleria al mes de maig a Albinyana

Per facilitar-te la feina tens al teu abast la deixalleria mòbil que arriba a Albinyana els dies 18, 19, 20, 21 i 22 de maig i que s'ubicarà davant de la Cooperativa Agrícola perquè puguis dipositar selectivament aquelles fraccions de residus municipals per a les quals no hi ha un sistema de recollida domiciliària o uns contenidors específics al carrer.