Servei d'acollida matinal

A principis del proper curs, l'Ajuntament posarà en marxà un nou servei a l'escola, el servei d'acollida al matí . Aquest servei d'acollida funcionarà a partir de les 7:45 h. fins a les 9 h.

.

Totes aquelles famílies que necessitin deixar els nens a primera hora del matí a l'escola, se'ls oferirà un servei de monitoratge on hi podran deixar els infants l'estona que necessitin a partir de les 7:45h.

.

El servei es podrà utilitzar de forma esporàdica amb un preu de 3€/dia o de manera fixa amb un preu de 21 €/mes.

.

Per a més informació i inscripcions podeu passar per les oficines de l'Ajuntament o trucar al telèfon 977 68 78 18 o bé per correu electrònic a aj.albinyana@altanet.org