Ubicació deixalleria mòbil desembre 2015 - La Papiola

Per facilitar-te la feina tens al teu abast la deixalleria mòbil que arriba a La Papiola els dies 21, 22, 23, 24 i 25 de desembre i que s'ubicarà al final del carrer Albinyana perquè puguis dipositar selectivament aquelles fraccions de residus municipals per a les quals no hi ha un sistema de recollida domiciliària o uns contenidors específics al carrer.