Deixalleria mòbil a Les Peces

Per facilitar-te la feina tens al teu abast la deixalleria mòbil que arriba a Les Peces els dies 29 de febrer i 1, 2, 3 i 4 de març i que s'ubicarà a la zona verda del carrer Antoni Gaudí perquè puguis dipositar selectivament aquelles fraccions de residus municipals per a les quals no hi ha un sistema de recollida domiciliària o uns contenidors específics al carrer.