18è Concurs de Fotografia

La Regidoria de Promoció Cultural de l’Ajuntament d’Albinyana convoca el 18è Concurs Fotogràfic amb la finalitat de confeccionar un calendari amb les fotografies seleccionades, i donar a conèixer la riquesa del nostre municipi.

 

BASES

 

PARTICIPANTS: Pot participar-hi tothom que ho desitgi. El dret d’inscripció és gratuït.

 

TEMA: Terme municipal d’Albinyana, patrimoni, societat, paisatge, vegetació, fauna, gastronomia, festes, gent, etc.

 

OBRES: Màxim de tres obres per participant. Cada autor només pot optar a un sol Premi.

 

FORMAT I PRESENTACIÓ: La imatge fotogràfica pot ser en color o blanc i negre de mides mínimes que han de ser 20 x 30 cm. Les obres s’han de presentat en un suport rígid, adherides a un cartró negre de 3 mm o un suport sòlid de 40 x 50 cm.

 

IDENTIFICACIÓ: A sota de cada fotografia ha de constar el títol o lema. S’acompanyarà amb un sobre tancat on hi ha de constar el nom, l’adreça, el NIF i el telèfon de l’autor, i a l’exterior hi figurarà el títol o lema de l’obra. No s’admeten fotocòpies.

 

TRAMESA:

Les obres s’han de trametre a:

Ajuntament d’Albinyana Pl. Major, 1, 43716 ALBINYANA.

El termini d’admissió de les obres és: 23 d’agost a les 14h.

 

JURAT:

El jurat estarà format per persones de reconegut prestigi, vinculades al món de l’art i de la fotografia.

 

PREMIS:

Primer premi: 150 euros

Segon premi: 60 euros

Tercer premi: 30 euros

Premi del públic a la fotografia més votada pels assistents a l’exposició: 60 euros

 

VEREDICTE:

El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic el dia 26 d’agost dins la programació de la Festa Major de Les Peces, a les 8 del vespre en l’acte d’inauguració de l’exposició de les obres presentades. L’exposició es farà l’actual local de l’Agrupació Recreativa les Peces. Les obres premiades i els accèssits restaran propietat de l’Ajuntament, el qual es reserva el dret a reproduir-les i publicar-les en un calendari o altres publicacions de l’Ajuntament d’Albinyana on es farà constar l’autor i el títol.

Els autors no premiats podran retirar les obres a partir de l’1 de setembre i fins al 9 de setembre al mateix Ajuntament. Les obres no retirades en el termini esmentat quedaran a disposició de l’organització del concurs.

L’organització tindrà màxima cura de les obres. L’organització no es fa responsable de les pèrdues, sostraccions o destrosses que les obres puguin patir tant en la tramesa, com en l’exposició, manipulació o devolució.

La participació en aquest concurs suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases.