Aquesta setmana la deixalleria mòbil s'ubica a Les Peces

Per facilitar-te la feina tens al teu abast la deixalleria mòbil que arriba a Les Peces els dies 30 i 31 d'octubre, i els dies 1, 2 i 3 de novembre i que s'ubicarà a la zona verda del carrer Antoni Gaudí perquè puguis dipositar selectivament aquelles fraccions de residus municipals per a les quals no hi ha un sistema de recollida domiciliària o uns contenidors específics al carrer.