Calendari deixalleria mòbil

Per facilitar-te la feina tens al teu abast la deixalleria mòbil que arriba a Albinyana fins al proper divendres 14 de juny i que s'ubicarà davant de la Cooperativa d'Albinyana perquè puguis dipositar selectivament aquelles fraccions de residus municipals per a les quals no hi ha un sistema de recollida domiciliària o uns contenidors específics al carrer.