EXPOSICIÓ CENS ELECTORAL

Davant la convocatòria d'Eleccions a Corts Generals, que se celebraran el dia 10 de novembre de 2019, i de conformitat amb allò que disposa l’art. 39.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, durant el període comprès entre avui, 30 de setembre i fins al 7 d’octubre, tots dos inclosos, es podrà consultar el cens electoral amb la finalitat de poder formular reclamació sobre la inclusió o exclusió al cens que va ser tancat a data 1 de juliol de 2019 i que inclou els moviments del padró fets fins al 27 de juny de 2019. La consulta del cens s'ha de fer personalment a les oficines municipals.

Així mateix s'informa que ja està obert el període de vot per correu que es pot formular únicament a les oficines de Correus. La sol·licitud s'ha de fer personalment i es pot demanar fins al dia 31 d'octubre.