1 DE JUNY: REOBERTURA, AMB CONDICIONS, DE L'ESCOLA JOAN PERUCHO