TRAMITACIÓ D'AJUTS DE MENJADOR I TRANSPORT ESCOLAR CURS 2020-2021

Les sol·licituds d'ajut per assistència al menjador escolar i les sol·licituds de serveis de transport escolar del curs 2020-2021 s'hauran de presentar de forma telemàtica, a través de la Seu Electrònica del Consell Comarcal del Baix Penedès.

AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR

Per accedir a un ajut individual de menjador escolar, el Consell Comarcal del Baix Penedès ha articulat el mecanisme per tal de poder fer les peticions.

La tramitació electrònica de l'Ajut de Menjador estarà activa a partir del dia 8 de juny. Podeu veure tota la informació en l'enllaç següent: 

CONVOCATÒRIA AJUT INDIVIDUAL DE MENJADOR CURS 2020-2021

TRANSPORT ESCOLAR OBLIGATORI ENTRE MUNICIPIS (ESO i EE) I NO OBLIGATORI DINS EL MUNICIPI (EIPRI)

Pel que fa al transport escolar tot l'alumnat que ja utilitzava el servei amb el Consell Comarcal del Baix Penedès ja va rebre una pre-sol·licitud via la monitora del transport. Va ser ella l'encarregada de recollir la documentació i portar-la directament al Consell.

Ara, tots els alumnes que vulguin sol·licitar de nou el servei o que no van fer el tràmit de les pre-sol·licituds, a causa de l'estat d'alarma. ho podran fer seguint les instruccions següents: 

TRAMITACIÓ SOL·LICITUD TRANSPORT ESCOLAR 2020-2021