DEL 15 AL 21 DE JUNY, CANVIS DE FREQÜÈNCIA EN ALGUNS CANALS DE TV

A partir de dilluns  i al llarg de tota la setmana es produiran canvis de freqüència en la qual emeten diferents canals de televisió.

Al nostre municipi caldrà, en els habitatges unifamiliars, resintonitzar el televisor amb el comandament a distància. D'aquesta manera es podran veure els canals en la nova freqüència.

Si hi ha antenes de comunitats de veïns, caldrà que la intervenció la faci una empresa instal·ladora d'antenes.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformació Digital informa que el canvi és un mandat europeu per harmonitzar la banda de freqüència de 700 MHz, emprada ara per televisió i que serà utilitzada per noves xarxes de telefonia mòbil d'alta velocitat a tot Europa.

Per a més informació sobre aquest procés es pot trucar al 901 20 10 04, o al 910 889 879 o a la web TELEVISIÓN DIGITAL

Al nostre municipi canviarà el RGE1 -els canals de RTVE- que ara es veu pel canal 57 i passarà a estar al canal 31. El centre emissor que canvia és a la Bisbal del Penedès II. També canvien els múltiples MAUT i MAUT2 dedicats als canals autonòmics que ara es sintonitzen als canals 59 i 51 i a partir de la setmana vinent es veuran als canals 24 i 36.