CAMPANYA PER DONAR A CONÈIXER LA FUNCIÓ QUÈ FA LA DEIXALLERIA MÒBIL

La deixalleria mòbil és un contenidor amb diferents compartiments per a la recollida de residus ordinaris (vidre, envasos lleugers, etc.), voluminosos i especials. Un avantatge clar de la deixalleria mòbil és que un mateix equipament pot donar el servei de recollida selectiva a més d’un nucli, amb l’estalvi econòmic que això representa. Es tracta d’un contenidor metàl·lic, equipat de portes d’accés al seu interior. El sistema de càrrega, transport i descàrrega és normalitzat de manera que es pot manipular mitjançant un sistema de ganxo.

Aquest servei consisteix en un vehicle i un mòdul prefabricat que visita diferents zones de cada municipi amb un calendari i periodicitat preestablerts. Aquí teniu el del nostre municipi en el segon semestre de l'any 2020

 El mòdul està dissenyat amb la finalitat que els usuaris puguin aportar aquells residus urbans que, per la seva naturalesa, no poden ser dipositats en els contenidors de residus instal·lats normalment al carrer: oli, petits electrodomèstics, bombetes, fluorescents, radiografies, medicaments, cosmètics, roba i calçat, aerosols, piles, mòbils, tòners, cartutxos de tinta, envasos de vidre o plàstic, pintures, dissolvents i altres. També es tenen en compte factors ergonòmics i d’higiene de l’usuari, com l’accionament de les finestres mitjançant pedal, amb la qual cosa l’usuari no ha de tocar mai el contenidor. Una vegada dipositats els residus en l’interior del mòdul, aquests no poden ser recuperats ni manipulats exteriorment per persones o animals. Les finestres d’aportació del mòdul prefabricat compten cadascuna amb un cartell retolat en el qual hi ha un logotip de cada fracció, així com el seu nom. D’aquesta manera, l’usuari identifica ràpidament la ubicació correcta on dipositar els seus residus.

A part de les visites de la deixalleria mòbil  al municipi, també hi ha possibilitat d'anar a la deixalleria comarcal, que es troba ubicada al Polígon Industrial de Bellveí. El seu horari d'obertura és de dilluns a divendres de les 900 a les 13.00 hores i de 15.00 a 18.00 hores i els dissabtes de 9.00 hores a 14 hores. El telèfon és de 977 66 26 83