BASE CARREGARÀ ELS REBUTS DE LA TAXA D'ESCOMBRARIES EL PRÒXIM DIA 15

L'Organisme BASE- Gestió d'Ingressos informa que a finals d'aquesta setmana es passarà  un càrrec  als comptes bancaris on  els contribuents tenen  domiciliats els tributs municipals, corresponent al rebut del primer semestre de la taxa per la recollida d'escombraries.

L'import d'aquest rebut serà de 90 euros per habitatge.

L'abocament fet als contenidors de rebuig durant el passat any 2019 va arribar a quasi un milió de quilos. Aquesta situació de baix reciclatge comporta augment del preu que l'Ajuntament hagi de pagar  per a l'eliminació de residus. La recollida total durant el 2019 en els contenidors verds (vidre), grocs (envasos), blaus (paper i cartó) i marró (matèria orgànica) va arribar només a un 22,94% del total d'escombraries recollides, un índex molt baix comparat amb la mitjana de Catalunya, que supera de llarg el 40% i  molt allunyat  de l'objectiu del 50% que estableix la UE per enguany. En l'àmbit  dels 10 municipis al Baix Penedès que gestiona EcoBp, la recollida selectiva va ser l'any passat del 20,95%.