LES DADES DE RECICLATGE NO MILLOREN AL MUNICIPI

Les dades de recollida en els contenidors destinats a reciclatge en els primers set mesos de l'any al municipi d'Albinyana no han augmentat. Per altra banda, en els contenidors de rebuig, la recollida ha estat de més de 65 mil quilos més amb relació al mateix període de l'any 2019.

En els contenidors de recollida selectiva només en els que hi ha destinats a paper i cartó ha augmentat la recollida, fins al mes de juliol. D'altra banda, ha baixat en els contenidors grocs destinats a envasos i plàstic i en els contenidors verds destinats a vidre.

També hi ha hagut una petita baixa en la recollida feta en els contenidors marrons de matèria orgànica.

Aquesta situació fa que el cost de l'eliminació de les brosses, més el de la recollida, comporti una factura més elevada per les arques municipals, ja que els cànons per eliminació van augmentant. Aquesta situació de poc reciclatge explica la  pujada en l'import de la taxa d'escombraries que per aquest any s'ha fixat en 90 € pel rebut semestral per habitatge.