EL DIA 15 ES CARREGARÀ AL BANC EL 1R REBUT FRACCIONAT DE L'IBI

L'Organisme BASE- Gestió d'Ingressos informa que el dia 15 de setembre es passarà  un càrrec  als comptes bancaris on  els contribuents tenen  domiciliats els tributs municipals, corresponent al  primer rebut fraccionat de l'IBI (Impost de Béns Immobles).

Aquest rebut habitualment es passava a mitjan mes d'agost, però enguany per la pandèmia de la Covid-19, s'ha ajornat fins a mitjan setembre. El segon rebut es passarà al cobrament el 15 d'octubre,

El tipus de gravamen de l'IBI d'enguany serà del 0,80, segons es va aprovar en la sessió plenària del passat mes d'octubre. En els darrers set anys, el tipus aplicat ha estat del 0,759.

Variació anual IBI - Albinyana
Any Rev. Catastral T. Urbana % T. Rustica % Carat. Esp. %
2020 1996 0.8 5.40% 0.3 0.00% 1.3 0.00%
2019 1996 0.759 0.00% 0.3 0.00% 1.3 0.00%
2018 1996 0.759 0.00% 0.3 0.00% 1.3 0.00%
2017 1996 0.759 0.00% 0.3 0.00% 1.3 0.00%
2016 1996 0.759 0.00% 0.3 0.00% 1.3 0.00%
2015 1996 0.759 0.00% 0.3 0.00% 1.3 0.00%
2014 1996 0.759 0.00% 0.3 0.00% 1.3 0.00%
 
Rev. Cadastral: Any d'entrada en vigor de valors cadastrals d'urbana, resultants de procediments de valoracion col·lectiva de caracter general.
T. Urbana: Tipus de gravamen urbana (ús residencial).
T. Rustica: Tipus de gravamen rustica.
Carat. Esp: Tipus de gravamen de característiques especials.