EL PLE APROVA LA MAJORIA DE PUNTS PER UNANIMITAT

El Ple Municipal celebrat avui a l'Ajuntament d'Albinyana ha aprovat, per unanimitat, l'Ordenança general de Subvencions.  També s'ha aprovat el Pla estratègic de subvencions pel període 2020-2022.

SUPORT A SAINT GOBAIN

Per acord de tots els grups polítics, s'ha decidit donar suport a què l'empresa Saint-Gobain a l'Arboç segueix liderant el sector industrial al territori, donant suport al manifest dels conjunts d'alcaldes i alcaldesses del Baix Penedès que el passat dia 2 de setembre van apostar per una estratègia comuna per impulsar socioeconòmicament la comarca.

MANTENIMENT DEL PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL A L'ESCOLA JOAN PERUCHO

S'ha donat compte del conveni signat entre l'Ajuntament d'Albinyana i el Departament d'Educació de la Generalitat pel manteniment del primer cicle de l'educació infantil a l'Escola Joan Perucho.   El conveni permet escolaritzar infants entre un a tres anys a l'escola i son considerats a tots els efectes com alumnes del centre. L'Ajuntament es fa càrrec de les despeses dels professionals per impartir el primer cicle d'educació infantil. El conveni preveu que es pugui prorrogar fins a final del curs 2022-2023.

MESURES PER MILLORAR LA SEGURETAT CIUTADANA

Amb el vot a favor dels grups Convivència, PSC i Ciutadans, i  l'abstenció d'ERC, s'ha aprovat una moció presentada pel grup del PSC on es demanava més mesures per garantir més seguretat ciutadana al municipi. En concret, s'ha acordat impulsar la contractació d'un nou vigilant (funcionai interí) i contractar, quan es consideri oportú, una empresa privada de seguretat, a aprtir de les necessitats que observi l'Ajuntament.  En el proper Ple s'espera que es pugui donar informació de la convocatòria i de les bases pel procés de contractació del nou vigilant.

Durant els mesos de juliol i agost diversos robatoris a interior del domicili, sobretot a  Bonaterra II i al Molí del Blanquillo, van crear una situació d'alarma que va fer disminuir la percepció de seguretat. Amb les mesures aprovades avui, i d'altres que s'implamentaran en el futur, així com la presència de més patrullatge del cos de Mossos d'Esquadra s'espera millorar la seguretat ciutadana al municipi.

NOU SECRETARI

El senyor Joan Escoda Piñol ha fet el seu primer Ple com a secretari-interventor de la Corporació. El senyor Escoda, és un secretari del SAM- Servei d'Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona que, des del primer de setembre, està adscrit al municipi fins a la provisió interina de la plaça.  El senyor Manel Martínez, secretari des del gener,   va causar baixar per voluntat pròpia a finals d'agost.