El PAM DE LA DIPUTACIÓ 2020-2023 FARÀ ARRIBAR AL MUNICIPI AMB MÉS DE MIG MILIÓ D'EUROS

La Diputació de Tarragona ha aprovat la concessió de les ajudes previstes en el Pla d'Acció Municipal (PAM) corresponent al quadrienni 2020-2023. El PAM és un instrument de cooperació econòmica que ajuda a contribuir al desenvolupament socioeconòmic sostenible, coherent i equilibrat del territori. En total s'han distribuït 85 milions d'euros entre tots els municipis i entitats municipals descentralitzades de les deu comarques tarragonines.

El municipi d'Albinyana rebrà un ajut de 40 mil euros cada any per fer front a despeses corrents. 

Així mateix en la planificació de l'any 2021 s'ha inclòs un ajut per import de 366.534 € destinat a l'obra de construcció d'un nou pont entre el Molí del Blanquillo i Bonaterra per evitar el pas pel llit de la Riera de la Bisbal.  Les obres es podrien iniciar al llarg del segon semestre de l'any vinent.