BONIFICACIÓ PER INSTAL-LAR PLAQUES SOLARS

L'Ajuntament d'Albinyana ha aprovat que, a partir de l'any vinent, l'Impost de Béns Immobles estigui bonificat al 50% per aquells habitatges que incorporin instal·lacions fotovoltaiques. Per obtenir la  bonificació és independent que el sistema de plaques solars que  s'instal·lin sigui tant per a l'aprofitament tèrmic com elèctric.  

Les peticions per obtenir la bonificació es podran presentar a partir del dia 2 de gener de 2021. Aquest és l'acord votat per unanimitat en el ple del mes d'octubre

 CONGELACIÓ D'IMPOSTOS I TAXES PER L'ANY VINENT

De caara a l'any vinent, des de l'Ajuntament  no s'ha previst cap augment en cap impost ni taxa municipal, en les Ordenances fiscals del 2021. Hi  haurà congelació de la pressió fiscal en un any, on encara es preveu estar immersos en la crisi de la pandèmia de la Covid-19.