ADJUDICADES LES OBRES D'ASFALTAT DEL CAMÍ DE LES PECES A ALBINYANA

La darrera Junta de Govern va aprovar adjudicar les obres de pavimentació i ampliació del camí de Les Peces a Albinyana a l'empresa MJ GRUAS SA per un import de 45.619 € iva inclòs. A la licitació hi van prendre part sis empreses. Els treballs consisteixen a asfaltar el tram de camí de prop de sis-cents metres des de la zona de les Creus fins a l'entrada d'Albinyana amb una base bituminosa en calent. També es guanyarà un tram de camí per la cessió d'un tram de mur de 215 metres lineals que faran ampliar la calçada en aquest tram.

Les obres es preveu que estiguin executades abans de Setmana Santa.  Aquesta obra té una subvenció de la Diputació de Tarragona dins el PAM - Pla d'Actuació Municipal del període 2015-2019.