PAVIMENTACIÓ I MILLORA DEL CAMÍ DE LES PECES

Durant aquesta setmana s'han enllestit les obres de millora del camí de Les Peces a Albinyana. Es tracta d'una renovació de l'asfalt d'un tram de 600 metres.

El camí conservarà l'actual amplada llevat d'un tram de 215 metres lineals on s'ha guanyat amplada gràcies a la cessió gratuïta de 325 m² que ha fet el propietari d'una finca confrontant amb el camí. 

L'obra amb un pressupost inicial de 48.096,21 € va  estat adjudicada, en licitació pública, a l'empresa M Grues per un import de 45.619,25 IVA inclòs. 

La Diputació de Tarragona subvenciona a l'Ajuntament d'Albinyana per a la realització d'aquesta obra, dins el Programa d'Actuació Municipal, amb un ajut de 43.135,21€ que és un  94,5% del total.