ALBINYANA APROVA EL PRESSUPOST MUNICIPAL PER L’ANY 2021

El Ple de l’Ajuntament d’Albinyana va aprovar ahir divendres el pressupost municipal per a l’any 2021, el qual puja un import de 2,65 milions d’euros, dels quals 658 mil euros seran destinats a inversions.

La proposta de pressupost presentada per l’equip de govern va tenir el vot favorable dels grups municipals Convivència-Junts, el PSC i Ciutadans, i l’abstenció d’ERC.

Les inversions més destacades són la construcció d’un pont per unir Bonaterra i el Molí del Blanquillo i evitar el pas per la Riera de la Bisbal, adequar zones verdes amb pipican a Bonaterra II, el canvi a leds de l’enllumenat de Bonaterra I i el Molí del Blanquillo, la millora del camí de les Peces a Albinyana, adequar rutes per fer ecoturisme a Albinyana, el canvi de la teulada de l’edifici municipal del carrer la Plaça de Les Peces, la construcció d’una àrea per autocaravanes i la instal·lació de càmeres de lectura de matrícules.

Els comptes municipals també preveuen subvencions als comerços i establiments que han hagut de tancar per la Covid-19, així com recursos per les entitats culturals i socials del municipi.

Entre les novetats que han portat a confluir en el vot favorable els diferents partits amb representació municipal hi ha la previsió per implantar el servei de recollida porta a porta de les escombraries arreu del municipi.

El pressupost 2021 d’Ingressos per Capítols és el següent:

CAPÍTOL

CONCEPTE

IMPORT

CAPÍTOL I

IMPOSTOS DIRECTES

994.900 €

CAPÍTOL II

IMPOSTOS INDIRECTES

15.000 €

CAPÍTOL III

TAXES I ALTRES INGRESSOS

354.832,10 €

CAPÍTOL IV

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

718.020 €

CAPÍTOL V

INGRESSOS PATRIMONIALS

66.500 €

CAPÍTOL VII

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

501.650 €

 

T O T A L

2.650.902,10 €

El pressupost 2021 de Despeses per Capítols és el següent:

CAPÍTOL

CONCEPTE

IMPORT

CAPÍTOL I

DESPESES DE PERSONAL

680.902,36 €

CAPÍTOL II

DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

962.380 €

CAPÍTOL III

DESPESES FINANCERES

7.000 €

CAPÍTOL IV

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

193.910 €

CAPÍTOL V

FONS DE CONTINGÈNCIA

13.000 €

CAPÍTOL VI

INVERSIONS REALS

658.709,74€

CAPÍTOL IX

PASSIUS FINANCERS

135.000 €

 

T O T A L

265090210,00 %

CONVENIS APROVATS

El Ple també va donar llum verda a sis convenis amb el Consell Comarcal. Els acords permetran que l’Ajuntament albinyanenc mantingui els serveis per a l’assistència tècnica en l’àmbit de l’enginyeria industrial i de l’urbanisme i l’assistència tècnica en tecnologies d’informació i comunicació amb el Consell Comarcal del Baix Penedès. També es va aprovar el conveni en matèria de serveis socials, dels programes d’ocupació comarcals i del trànsit cap a un nou sistema comarcal de recollida, tractament i eliminació de residus sòlids urbans, on pel que fa al municipi es preveu implementar la recollida porta a porta al llarg de l’actual any.

Es va aprovar també un conveni per tal que la Diputació de Tarragona segueix mantenint la gestió informatitzada del padró d’habitants.

MOCIONS

La sessió va donar suport a què les entitats bancàries ofereixin millor atenció personalitzada en les seves oficines a usuàries i usuaris, preferentment a aquelles persones d’edat avançada. També es va aprovar donar suport als Consells Esportius en la seva demanda que el Procicat no discrimini en les mesures que adopti als esportistes independentment que tinguin llicència federativa o no.

Com en les darreres sessions, el Ple es va fer en format virtual des de la plataforma del consorci Localret.