Subvenció Diputació de Tarragona: Control de plagues

L'Ajuntament d'Albinyana ha rebut una subvenció per import de 889,71 euros de la Diputació de Tarragona amb motiu de la protecció de la salut pública per al control de plagues.

L’actuació ha consistit en el servei de control de plagues en diferents carrers del municipi i en l'elaboració de tríptics per a la prevenció i control del mosquit tigre.