Subvenció Diputació de Tarragona: Protecció de la Salut Publica amb motiu de la COVID-19

L'Ajuntament d'Albinyana ha rebut una subvenció de la Diputació de Tarragona per import de 16.624,36 € per a la lluita contra la pandèmia de la COVID-19, anualitat 2020, per tal d'adquirir material sanitari, de protecció i per a fer els diferents treballs de desinfecció en espais públics.
 
Amb aquest ajut s'ha pogut fer front a tasques de desinfecció de carrers i espais públics des de la primera etapa de l'estat d'alarma, també a la compra d'equips de protecció per personal propi i de serveis essencials com són mascaretes, guants, gels hidroalcohòlics, granotes, pantalles protectores  i també elements de protecció estàtica com mampares o  catifes desinfectants.