Subvenció Diputació de Tarragona: Activitats culturals

L’Ajuntament d’Albinyana ha rebut de la Diputació de Tarragona un ajut per import de 12.000 € per a la realització d’activitats culturals durant l’any 2020.

La subvenció ha servit per fer front a les despeses de diverses activitats com van ser la Cavalcada de Reis, la Rua de Carnaval, la tradicional festa dels Tres Tombs al nucli de les Peces i per fer front a les activitats emmarcades dins el centenari de l’escriptor Joan Perucho.

Concretament, de l’Any Perucho destaca l’edició d’un llibre “La Petita Història de Joan Perucho”, amb el textos de Julià Guillamon i dibuixos de Pilarin Bayes.