LES DADES DOLENTES DE RECICLATGE ACCELEREN LA IMPLANTACIÓ DE LA RECOLLIDA PORTA A PORTA

Les dades dels dos primers mesos de l'any pel que fa a les tones de residus recollits en els diferents contenidors demostren l'estancament en el reciclatge al municipi d'Albinyana. Aquest fet comporta que s'està molt lluny d'arribar a les dades fixades com a objectiu per la Unió Europea. Tot seguit trobareu les dades de recollida de les diferents fraccions:

Durant el 2021 s'implantarà al municipi un sistema de recollida de residus "PAP" porta a porta. La voluntat de tots els grups municipals és fer-ho abans de la tardor vinent.

Aquí es pot veure l'evolució dels quilos de recollida en funció de les diferents fraccions durant tot l'any 2020. Albinyana - ECOBPECOBP

Un dels aspectes que fa necessari el canvi de model són les taxes associades a l'eliminació de les tones de rebuig, que cada any augmenten i que cal repercutir en els rebuts de la taxa d'escombraries. En el quadre següent es pot comprovar l'evolució del cànon de residus municipals tant si es porta a un dipòsit controlat (abocador) com a incineració. Així una tona que tenia un cànon per portar-la a un dipòsit controlat de 12,40 € l'any 2013, enguany caldrà pagar 53,10 €/tona. El preu d'aquest cànon el va fixar el Parlament de Catalunya en la Llei 5/2020 de mesures, fiscals, financeres, administratives i del sector públic que també va crear l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.