ALBINYANA INCORPORA UN NOU VIGILANT MUNICIPAL

Aquesta setmana ha començat a treballar un nou vigilant municipal.

El senyor Cristian De Hoyos ha pres possessió com a funcionari interí per ocupar el lloc de treball de vigilant municipal, com a aspirant que ha superat totes les proves del concurs oposició que es va convocar per proveir aquesta plaça, el passat mes d'octubre. L'acte de presa de possessió es va fer en presència de l'alcalde, Quim Nin, i del secretari municipal, senyor Joan Escoda.

El procediment de selecció, al que es van inscriure 28 persones,  ha constat de  proves d'aptitud física, coneixement de llengua catalana, examen teòric i prova pràctica, entrevista i valoració de mèrits.

Albinyana disposa, a partir d'ara, de dos vigilants municipals: Teodoro Otero i Cristian de Hoyos.