Subvenció Diputació Tarragona: Salut Pública

L'Ajuntament d'Albinyana ha rebut una subvenció per import de 1.496,02 euros de la Diputació de Tarragona amb motiu de la protecció de la salut pública per la reducció de la proliferació d'animals peridomèstics i de control de plagues.

L'actuació ha consistit en la recollida d'animals abandonats al municipi d'Albinyana al llarg de tot l'any 2013, a més del control de plagues en alguns carrers del poble.