APROVAT EL PLA DE JOVENTUT 2021-2024

Per unanimitat, divendres passat, el Ple municipal va aprovar el Pla Local de Joventut 2021-2024.

El Pla emmarca les línies estratègiques, els objectius i les actuaciona a dur a terme en l'àmbit de la joventut  en els anys vinents. Per elaborar-lo es va fer una anàlisi de la realitat juvenil i de les polítiques de joventut, on van prendre part una seixentena de joves. Es va dirigir des de les persones tècniques de l'Espai Jove de les Peces. 

La missió del Pla és apoderar la joventut del municipi per tal de millorar les seves condicions i afavorir el procés de desenvolupament a l'autonomia, evitant les desigualtats i facilitant un paper actiu dins la societat del nostre municipi.

Els programes principals del Pla és el foment de la participació juvenil, seguir fomentant els Espais Joves i mantenir el municipi dins el projecte comarcal, Jove Baix Penedès. 

Es vol impulsar canals d'interlocució entre els mateixos joves, crear espais de participació juvenil i potenciar la tasca de les entitats juvenils o aquelles entitats on els joves hi tenen una alta participació.

També es vol seguir fent treball comunitari amb acompanyament i seguiment dels joves i les seves famílies en processos que serveixin per enfortir i millorar la seva condició de vida. També es vol continuar amb els projectes "Els Joves d'Albinyana, fem coses", "Ho aprovarem tot" els tallers sobre tècniques per buscar feina, orientació laboral, sobre les diverses sexualitats, i en campanyes de sensibilització com el Dia Mundial contra la Sida, agressions sexistes a les festes, el Dia LGTBI o sobre la violència masclista.