Subvenció per la implantació de mesures recollides als plans d’acció d’energia sostenibles (PAES)

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l’Ajuntament d’Albinyana de 13925,53 euros, per a la implantació de mesures recollides als plans d’acció d’energia sostenible (PAES).

L’obra que s’ha dut a terme ha consistit en la renovació de l’enllumenat públic a les urbanitzacions de Bonaterra I i del Molí del Blanquillo, substituint les llumeneres existents per noves llumeneres amb làmpades LED.