ES DESTINARAN 100 MIL EUROS A LA RENOVACIÓ DE PARCS INFANTILS

La totalitat de parcs infantils del municipi seran remodelats en els pròxims mesos. 

La posada al dia contemplarà la renovació de molts elements de joc i la revisió dels paviments de cautxú i els tancaments de fusta. 

L'acord de renovació es va adoptar  en el darrer Ple Municipal que va incloure a la modificació del pressupost d'enguany una dotació de 100.000 € a aquesta finalitat. 

La voluntat municipal és disposar d'espais públics de qualitat per a la població infantil. Actualment, hi ha parcs que pel deteriorament sofert pel pas del temps i per algunes accions de poc civisme, requereixen una actuació urgent de millora.