PRESSA POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE SECRETÀRIA SUPLENT DEL JUTJAT DE PAU

Avui la treballadora municipal. senyora Teresa Porta  ha pres possessió , davant de l'alcalde, senyor Quim Nin i el secretari de la Corporació,  senyor Joan Escoda, del nomenament com a secretària suplent del Jutjat de Pau i Registre Civil d'Albinyana, que va aprovar  el Ple Municipal de final de juny.

Aquesta treballadora  es considera idònia per a desenvolupar les funcions pròpies del càrrec durant el temps que la persona titular, el senyor Josep Maria Socias, estigui absent.