OFERTA DE TREBALL DE L'AJUNTAMENT PER A DUES PERSONES JOVES DINS EL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL

La Generalitat de Catalunya, a través del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), amb el Fons Social Europeu, ha concedit a l'Ajuntament d'Albinyana la subvenció demanada per a contractar dos joves en un Pla d’ocupació per a sis mesos dins el programa de Garantia Juvenil.

El perfil del o la jove demandant és la d’auxiliar administratiu/va per fer tasques pròpies del lloc de treball per a l’Ajuntament d'Albinyana.

Els i les candidates han de tenir entre 16 i 29 anys, no estar treballant ni estudiant, estar inscrites com a demandants de feina al SOC, inscrites al programa de Garantia Juvenil i acreditar la possessió d'un títol universitari o de formació professional de grau mitjà o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o d'un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l'exercici professional.

 S’ofereix un contracte en pràctiques remunerades de 6 mesos a jornada completa  per a incorporació  a finals de setembre de 2021.

Des de l’Ajuntament se sol·licitarà un llistat al SOC de les persones que compleixen els requisits, per tant, totes les persones interessades han d’estar en el grup d’edat de 16 a 29 anys, inscrites al DONO del SOC i a la Garantia Juvenil en el moment en què s’iniciï el procés de selecció, que es farà d’acord amb els mèrits i l’entrevista a la qual se les convocarà.