OFERTA LABORAL PER A PERSONES EN SITUACIÓ D'ATUR DE LLARGA DURADA

L'Ajuntament d'Albinyana té establert un conveni de col·laboració amb EI, Empresa d'Inserció de les comarques de Tarragona per tal de desenvolupar projectes per a persones en situació d'atur.

Ara, en el marc del conveni, es preveu la contractació d'una persona per a fer tasques de neteja i consergeria a l'Escola Joan Perucho.

Per poder accedir a l'oferta laboral calen les següents condicions:

- Persones en situació d'atur de llarga durada, inscrites al SOC com a demandants d'ocupació ( en el cas de menors de 30 anys inscrit al PGJ - Garantia Juvenil)

- Ser persones ateses pels Serveis Socials i que siguin perceptors de renda mínima d'inserció, o bé que no tinguin dret a prestacions.

- Tenir voluntat i possibilitat d'iniciar un procés de feina, formació i acompanyament per millorar el seu nivell d'ocupabilitat i facilitar la seva inserció laboral.

Totes les persones interessades poden enviar, fins al 7 de setembre,  el seu currículum a info.ei@fundalis.org

imagen