L'AJUNTAMENT D'ALBINYANA CONVOCA UNA BORSA DE TREBALL D'AUXILIAR ADMINISTRATIU

Avui el  BOP- Butlletí Oficial de la Província de Tarragona  ha publicat  la convocatòria d'una borsa de treball d'auxiliar administratiu funcionari interí per a l'Ajuntament d'Albinyana. 

El procés per accedir al lloc de treball, comportarà que les persones aspirants superin un procés selectiu dividit en una fase d'oposició amb proves de llengua catalana, prova test de coneixements específics  i una prova pràctica per donar solució a supòsits relacionats amb les funcions, atribucions i comeses pròpies del lloc de treball. També hi haurà una fase de concurs on es valoraran els mèrits al·legats pels aspirants.

Podeu veure l'anunci  de les bases de la convocatòria  clicant a l'enllaç següent:BASES I CONVOCATÒRIA BORSA D'AUXILIAR ADMINISTRATIU