BORSA DE TREBALL D'AUXILIAR ADMINISTRATIU: LES INSTÀNCIES ES PODEN PRESENTAR FINS AL 17 DE DESEMBRE

Dijoous, el DOGC - Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  va publicar  la convocatòria d'una borsa de treball d'auxiliar administratiu per a l'Ajuntament d'Albinyana. Totes les persones interessades poden presentar les instàncies al Registre de l'Ajuntament o via la seu electrònica municipal fins al divendres, 17 de desembre.

El procés per accedir al lloc de treball, comportarà que les persones aspirants superin un procés selectiu dividit en una fase d'oposició amb proves de llengua catalana, prova test de coneixements específics  i una prova pràctica per donar solució a supòsits relacionats amb les funcions, atribucions i comeses pròpies del lloc de treball. També hi haurà una fase de concurs on es valoraran els mèrits al·legats pels aspirants.

Cliqueu al damunt per veure les  BASES CONVOCATÒRIA BORSA D'AUXILIAR ADMINISTRATIU