MÉS D'UN MILIÓ DE QUILOS SENSE RECICLAR AL MUNICIPI DURANT EL 2021

Estancament en la recollida de residus al municipi d'Albinyana. Aquesta és la realitat després de fer-se públiques les tones recollides l'any 2021 al municipi  que demostren un mínim augment de recollida selectiva amb relació al total de quilos d'escombraries recollits.

L'abocament fet als contenidors de rebuig ha superat el milió de quilos, una xifra que comportarà que els rebuts  per abocament i les possibles sancions per no fer una bona recollida de residus augmentin aquest any 2022.

La recollida total durant el 2021 en els contenidors verds (vidre), grocs (envasos), blaus (paper i cartó) i marró (matèria orgànica) arriba a un 24,55% del total d'escombraries recollides, un índex baix comparat amb la mitjana de Catalunya, que supera el 45% i  molt allunyat  de l'objectiu del 50% que estableix la UE. En l'àmbit  dels municipis que gestiona EcoBp, l'empresa que gestiona la recollida a Albinyana i  a la majoria de pobles del Baix Penedès la recollida selectiva ha estat del 21,27%.

Aquí podeu veure les estadístiques de recollida mes a mes durant el darrer any i la comparació amb els anteriors.