Millora al camí de La Canal, 1a fase

foto2 

Aquesta setmana s'ha fet la primera fase de les obres d'arranjament del camí d'accés a la Canal. Aquesta primera actuació ha permès substituir el paviment de formigó deteriorat pel pas del temps i que tenia moltes esquerdes i clots.

:

S'ha fet una actuació amb una nova base, la col·locació d'una malla electrosoldada i l'aplicació de formigó al damunt.

.

Els treballs es van executar durant una única jornada a fi d'entorpir el mínim temps possible l'accés als habitatges i a les finques agràries.

.

L'obra ha estat executada pel Consell Comarcal del Baix Penedès dins el pla d'ajuts pel programa d'arranjaments de camins que subvenciona la Diputació de Tarragona.