L'AJUNTAMENT SIGNA UN CONVENI PER MANTENIR EL TRANSPORT MUNICIPAL ELS PRÒXIMS QUATRE ANYS

La Generalitat de Catalunya, el Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, l'Autoritat Territorial de la Mobilitat, l'Ajuntament d'Albinyana i l'empresa Autocars Izaro SA han signat un conveni on es regulen els serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera al municipi.

El nou conveni garanteix que el Bus Municipal continuarà funcionant fins a l'any 2025. Es mantindrà l'arribada en algunes expedicions fins a Bonastre i queda garantida, a part de les parades actuals dins el municipi i aquelles que per mutu acord es puguin afegir, l'arribada al Vendrell, amb parades a l'estació d'autobusos, Les Mates i a l'Hospital Comarcal.

El servei es prestarà durant 255 dies a l'any, i el cost diari fixat en el conveni és de 219,94 € més IVA.