AQUA-OLÍMPIADES A ALBINYANA: UN CONCURS DIGITAL INFANTIL

L’Ajuntament d’Albinyana i Aqualia han presentat la nova edició del Concurs Digital Infantil, un referent internacional en educació en valors. El certamen reflecteix un compromís fidel amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, els ODS i l'Agenda 2030 de Nacions Unides,prestant especial atenció a l'ODS6: “Aigua neta i sanejament”.

El Concurs es desenvolupa a través de la web:www.aqualiaiods6.cat i està orientat a escolars de 3r i 4t de Primària. Com sempre, ofereix materials didàctics de gran utilitat per als professors i professores, entre els quals destaca el vídeo educatiu que explica què són els Objectius de Desenvolupament Sostenible, un conte didàctic i divertit sobre les Aqua-Olimpíades en relació amb les fases de la gestió del Cicle Integral de l'Aigua i una col·lecció de pòsters il·lustrats, a tall de passatemps educatius que amplien tot aquest contingut.

Avui, la regidora de Participació Ciutadana, Comunicació, Promoció de la Salut, Polítiques d'Igualtat i Gènere, Protecció Animal, Vanesa Conejo, ha lliurat a la directora de l’escola Joan Perucho, Marta Grífols, el material educatiu perquè el lliuri als nens i nenes que estan cursant 3r i 4t de Primària.

Un any més, els dos personatges protagonistes, Aqual i ODS 6, animen els més petits a sumar-se a un repte Aqua-Olímpic i promoure entre tots l'ús sostenible de l'aigua. Una nova competició que posa en valor l'esperit per tenir cura de l'aigua, la solidaritat, la companyonia, l'esforç i l'amistat.

Les Aqua-Olimpíades serveixen de teló de fons per explicar als més petits l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Aquest any el llenç del dibuix consistirà a dissenyar una escena de la seva pròpia ciutat Aqua-Olímpica, en què hauran de contestar amb èxit, abans de començar a treballar sobre el llenç, tres preguntes relacionades amb la gestió del cicle integral de l'aigua i la seva importància a l'hora de tenir cura del planeta.

En acabar i, a la nova secció Aqua-Reptes del Futur, podran aportar la seva visió sobre quins creuen que són els principals desafiaments d'aquí al 2030. En aquesta nova aventura, Aqualia anima els nens i nenes que adoptin senzills hàbits a el seu dia a dia que ajudin a millorar el nostre món.

Els participants opten a aconseguir 10 premis individuals, 10 bicicletes, una per a cada nen guanyador; 250 premis per als nens finalistes, consistents cadascun d'ells una targeta per a material esportiu; i 1 premi col·lectiu per a un col·legi, consistent en una targeta de 1.000 euros per a material educatiu. El nom dels guanyadors es difondrà, a partir del 5 de juny del 2022 (Dia Mundial del Medi Ambient), a través del web d'Aqualia (www.aqualia.com), a la pròpia web del Concurs, a totes les oficines de Aqualia ia través del compte de Twitter @aqualia.