WEB AMB TOTA LA INFORMACIÓ SOBRE EL CONFLICTE A UCRAÏNA: AJUTS, ACOLLIDA I ALTRES

La Generalitat ha posat en marxa una web on s'informa a la ciutadania sobre com actuar davant del conflicte a Ucraïna. Cliqueu a l'enllaç següent per accedir-hi: web.gencat.cat

També està en anglès:

https://web.gencat.cat/en/ucraina/index.html

Per la seva part el Ministerio de Inclusión,  Seguridad Social y Migraciones del govern d'España també ofereix la informació necessària per a les persones refugiades d'Ucraïna que arribin a l'Estat. web: inclusion.gob.es

 


ACOLLIMENT AL MUN
ICIPI

Des de l'Ajuntament s'està elaborant un inventari dels habitatges o habitacions que els seus propietaris vulguin posar a disposició per a acollir persones refugiades al municipi. Les persones interessades poden enviar un correu electrònic a aj.albinyana@albiyana.cat