Subvenció Diputació de Tarragona: Salut Pública, convocatòria 2021

L'Ajuntament d'Albinyana ha rebut una subvenció de la Diputació de Tarragona de 19.789,56 € referent a línia de subvencions de Protecció de la Salut Pública.


Algunes de les actuacions dutes a terme han sigut el manteniment dels diferents Desfibril·ladors Externs Automatitzat (DEA), adquisició de diferents productes relacionats amb la COVID, el servei de socorrisme de la piscina municipal i els diferents tractaments de control de plagues que s'han realitzat en el municipi.